Coöperatie energieKansen realiseert een tweede zonne-energiecentrale.

Vanaf  mei 2018 wordt stroom geleverd.

Met de toekenning van een tweede SDE+ subsidie*  van ruim €110.000 voor coöperatie energieKansen is een tweede zonne-energiecentrale gerealiseerd in Rheebruggen. Op het dak van de beheersboerderij en de werktuigen-loods van de Stichting Het Drents Landschap zijn 400 panelen geplaatst, goed voor de opwekking van circa 90.000 kWh per jaar. Daarmee kunnen circa 30 huishoudens van groene stroom worden voorzien. De installatie vroeg een investering van € 95.000.

De financiering was als volgt, zowel DEO (Drentse Energie Organisatie) als Het Drents Landschap verstrekten een lening van ieder 50%.

De exploitatie komt voor rekening en verantwoording van EnergieKansen. In maart 2018 is gestart met de installatie.

Het is de tweede zonnecentrale in Rheebruggen. Sinds november 2015 functioneert op de potstal bij dezelfde boerderij een installatie van 150.000 kWh per jaar, goed voor het stroomverbruik van circa 45 huishoudens.

De officiële opening vond plaats op woensdag 6 juni 2018

Dankzij nieuwe SDE- subsidie voor duurzame energie zijn er dit jaar door de Anser energie coöperatie 400 zonnepanelen op het dak van schuur en woonhuis van de beheerboerderij ‘De Veldkamp’ van het Drentse Landschap geplaatst. Deze panelen zijn goed voor 100.000 kWh. Met beide projecten is nu ongeveer een kwart van de energiebehoefte in Ansen gedekt. Een flinke stap om de doelstelling ‘Ansen energie- neutraal in 2020’ te realiseren. Bovendien een prachtig voorbeeld van hoe de belangen van particulier burgerinitiatief en de stichting ‘Het Drentse Landschap’ met elkaar samen vallen.’

De nieuwe zonne- installatie in Rheebruggen werd geopend door wethouder Jan ten Kate van gemeente De Wolden.

…… en nu verder

Naast de zonnepanelen op de daken van de beheerboerderij is eind mei groen licht gegeven voor het plaatsen van zonnepanelen op de schuur van de fa. Laarman in Ruinen. Dit project, ‘Postcoderoos Ansen’ , geeft zonne- energie waar 17 huishoudens in het postcodegebied Ansen van gaan profiteren.

De energiecoöperatie onderzoekt momenteel mogelijkheden om een of twee zonneparken aan te leggen bij het dorp. Het gaat dan om een oppervlakte van ongeveer 1 hectare. Alleen met zonnepanelen op daken alleen kan de doelstelling ‘Ansen energie- neutraal’ niet gehaald worden. Daarom wordt er nu gezocht naar locaties om geschikte kleine zonneweides aan te leggen. Plannen daarover moeten nog nader uitgewerkt worden. Natuurlijk wordt daarover binnenkort gecommuniceerd met de bewoners van Ansen.