In november 2014 werd bij het Ministerie van Economische zaken een zgn. SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie aangevraagd voor een redelijk omvangrijk lokaal zonnecentrale project (150.000 KWh). Daarvoor is een principeovereenkomst bereikt met “Het Drents Landschap” over de plaatsing van circa 600 zonnepanelen op hun nieuwgebouwde veestalling op het adres Rheebruggen 3.

Begin Januari 2015 werd deze aanvraag ten bedrage van  € 231.500 euro gehonoreerd. Met deze zonnecentrale kan duurzame energie worden opgewekt voor 30 à 40 inwoners van Ansen.

 

 

 

Bekijk onderstaande video om te zien hoe het is gegaan!

 


 

Coöperatie energieKansen start twee nieuwe zonnestroom projecten in Ansen.

 

Met de toekenning van een tweede SDE+ subsidie*   van 113.715 euro voor coöperatie energieKansen kan een tweede zonne-energiecentrale worden gerealiseerd in Rheebruggen. Op het dak van de beheersboerderij en de werktuigen-loods van de Stichting Het Drents Landschap is ruimte voor 400 panelen, goed voor de opwekking van circa 90.000 kWh per jaar. Daarmee kunnen circa 30 huishoudens van groene stroom worden voorzien. De installatie vraagt een investering van € 95.000.

De financiering is rond, zowel DEO (Drentse Energie Organisatie) als Het Drents Landschap verstrekken een lening van ieder 50%.

De exploitatie komt voor rekening en verantwoording van energieKansen, het is de bedoeling dat de installatie 1 september a.s. operationeel is. Het wordt de tweede zonnecentrale in Rheebruggen, sinds november 2015 functioneert op de potstal bij dezelfde boerderij een installatie van 150.000 kWh per jaar, goed voor het stroomverbruik van circa 45 huishoudens.

energieKansen start zeer binnenkort met een derde project: de aanleg van een zonnecentrale op het dak van manege en hengstenhouderij “De Schoone Weide” in Ansen. Daar is ruimte voor 216 panelen, goed voor de opwekking van 48.000 kWh groene stroom per jaar. De totale investering voor deze installatie bedraagt circa 53.000 euro. Het gaat hier om een postcoderoos project. 16 deelnemers uit de postcode 7964 (Ansen) en 2 uit 7963 (Ruinen) participeren hierin, ieder voor het aantal panelen dat voorziet in het eigen jaarlijkse stroomverbruik. De 18 deelnemers hebben zich verenigd in een nieuw opgerichte coöperatie: “Coöperatie PCR Duurzaam Ansen U.A.”. Zij exploiteren met elkaar deze nieuwe zonne-energie installatie. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de noodzakelijke energietransitie. Bijkomend voordeel: de deelnemers krijgen een energie-belasting korting van van € 0,12 per kWh op hun jaarlijkse elektriciteitsrekening.

De installatie kan per 1 augustus a.s. klaar zijn.

Coöperatie energieKansen heeft als ambitieuze doelstelling het dorp Aansen energie-neutraal te laten zijn in 2020. Daarvoor moet het elektriciteitsverbruik van het dorp van circa 1 miljoen kWh per jaar worden omgezet in groene stroom. Naast de inzet van energieKansen investeerden ook een groot aantal particuliere huizenbezitters in Ansen individueel in energiebesparing en alternatieve energieopwekking. Met de realisatie van deze twee nieuwe collectieve projecten wordt weer een belangrijke stap gezet op weg naar realisatie van de doelstelling.

SDE+  (Stimulering Duurzame Energieproductie verstrekt door het ministerie van Economische Zaken)