Ansen als – Proeftuin Aardgasvrije Wijken- april 2020

Het proeftuinproject PAW (Proeftuin Aardgasvrije Wijken) wil bereiken dat we over 6 jaar van het aardgas af zijn. Het betekent verduurzaming van huizen en gebouwen, zelf opwekken en opslag van energie. Het betekent ook lokaal produceren, consumeren en profiteren. Dit project sluit nauw aan bij de doelstelling van eKa voor 2030. De gemeente De Wolden gaat in samenwerking met eKa een subsidievraag indienen. Wij, als energie- coöperatie Ansen zien hierin een grote kans de doelen om Ansen energie- onafhankelijk te maken te bereiken. De plannen hiervoor moeten op 1 mei dit jaar worden ingediend.
Als Ansen inderdaad wordt aangewezen als ‘Proeftuin’, dan komt er naar verwachting ruim 2 miljoen euro beschikbaar om prachtige plannen te verwezenlijken. Deze subsidie komt bovenop reeds bestaande subsidies

Wat houdt het plan in op hoofdlijnen?
• Kierdichting van woningen om warmtevraag te verkleinen.
• Benodigde elektriciteit zelf opwekken.
( zonnedaken, zonneweides en windmolens)
• Installatie warmtepompen die geschikt zijn voor de ‘grotere’ woningen in Ansen. Aanvullende financiële ondersteuning voor de inwoners.
• Na isolatie en gebruik warmtepompen is er 50% minder gas nodig. Het resterende ‘groene gas’ willen we zelf produceren.
• De haalbaarheid onderzoeken van de productie van groen gas door mono- mestvergisting bij onze veehouders. Het gaat om de productie van minimaal 250.000 tot 300.000 m3 groen gas per jaar.
• Meer uitdagingen, bv. een ammoniak- terugwininstallatie voor afvang van stikstof/ ammoniak worden onderzocht.
Uitvoering plan:
• Deelname aan het plan is op vrijwillige basis. Mochten onverhoopt niet alle plannen worden gerealiseerd, dan hoeven de subsidies niet te worden terugbetaald.
• PAW Ansen is bedoeld voor de hele schoolkring Ansen, dus eigenlijk voor iedereen die de Aanser Wiezer thuis krijgt, en niet alleen voor de postcode 7964.
• Burgers, boeren en eKa doen investeringen. Deze investeringen zijn door de besparingen uiterlijk binnen maximaal 8 jaar terugverdiend. Dat kan door de zogenaamde ‘onrendabele top’ weg te halen door gebruik te maken van de subsidieregeling.
• De energie coöperatie is initiatiefnemer en zal de hoofdprojecten middels werkgroepen begeleiden.
• Start project na toekenning in 2020; de eerste stap is dan om in overleg met inwoners de plannen nader uit te werken.
• De gemeente ontvangt de subsidie en stelt dit ter beschikking. Zij is verantwoording verschuldigd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
• Ansen energie- eiland; lokaal opwekken en lokaal gebruiken leidt tot een verdienmodel, wat ten goede komt aan de gemeenschap.

Voorlichting PAW in Ansen
• De jaarvergadering van eKa
Tijdens onze jaarvergadering op 19 februari is de PAW Ansen uitgelegd en besproken. Deze avond werd bezocht door ruim 30 belangstellenden. Naast de leden waren op die avond ook dorpsgenoten van harte welkom. Op deze avond werd het belang van PWA duidelijk gemaakt. Ook de mogelijkheden en kansen die het voor ons dorp geeft werden benadrukt. De aanwezigen verlieten positief gestemd het dorpshuis.
• Voorlichtingsavond van gemeente De Wolden
Op dinsdagavond 10 maart was er door de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst voor Ansen georganiseerd. Deze avond was goed bezocht. Zo’n 60 personen waren in dorpshuis ‘Bastogne’ aanwezig. De avond werd geopend door wethouder Gerrie Hempen. Daarna was er een duidelijke uitleg van Ansen als ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijk’ door Ruurd van der Veen van ‘energieKansen’ en door Erik Matien van ‘EnableMi’.
De plannen zijn in februari en maart geschreven Uiterlijk 1 mei moet het plan volledig klaar zijn en kan het worden ingediend door gem. De Wolden bij het Ministerie. In mei/ juni wordt het volledige plan gepubliceerd op de website van ‘energiekansen.nu’ Rond augustus/ september wordt het echt spannend. Komt er een positieve uitslag, dan gaan we aan de slag. De presentatie van de informatieavond op 10 maart is te vinden op de website van eKa, www.energiekansen.nu.


Hulp en advies gevraagd vanuit het dorp!
Er is veel hulp en advies nodig van de Ansers om de plannen concreet te maken. Het plan is op hoofdlijnen geschreven voor indiening bij het ministerie. Over vele zaken wordt nog nader overlegd met het dorp over de precieze invulling. We gaan 4 werkgroepen in het leven roepen, die het een en ander gaan organiseren. (gebouwmaatregelen, groen gas, collectieve zonneweide en windmolen). De werkgroep ‘gebouwmaatregelen’ gaat na hoe we onze woningen (aard)gaszuiniger kunnen maken door kierdichting en gebruik van hoog technische hybride warmtepompen. Van belang voor iedereen, net zo als de andere projecten.
• Wil je helpen? Meld je aan bij ‘info@energiekansen.nu’ De eerste aanmeldingen zijn reeds binnen. Ansers, we hebben jullie nodig!
Wil je weten wat er verder gebeurt?
• Meer weten over de subsidieregeling ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’?
Kijk op de site van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardgasvrije-wijken
Wij houden jullie op de hoogte door middel van nieuwsbrieven van de energie- coöperatie Ansen. Is je mailadres nog niet bij ons bekend?
• Geef het dan door aan ‘info@energiekansen.nu’. Dan sturen wij regelmatig onze informatie.

• Word lid! Het wordt nu echt spannend met onze energietransitie. Sta je achter onze plannen of vind je dat we als energie coöperatie op de goede weg zijn, geef je dan op als lid. Maar we hebben zeker ook belang bij kritische leden.

• Je kunt dan actief meepraten en- beslissen over de te volgen koers. Je kunt lid worden door op onze website www.energiekansen.nu het aanmeldingsformulier in te vullen. Of geef het gewoon even door aan een van de bestuursleden. (gegevens staan op de website)

[gview file=”https://www.energiekansen.nu/wp-content/uploads/2020/03/PAW2-Ansen-Informatieavond-Inwoners-Plannen_WebsiteVersie_v50_10-maart-2020.pdf”]