De Postcoderoos (PCR) ofwel de Regeling Verlaagd Tarief Elektriciteit

Wat houdt de regeling in?

 

De PCR maakt het mogelijk om gezamenlijk zonnepanelen te plaatsen en daarbij een forse korting te krijgen op de energiebelasting. De deelnemers werken samen om vanuit één locatie zonne-, water of wind energie op te wekken. Niet elke woning is geschikt voor zonnepanelen: de ligging van het dak t.o.v. de zon kan minder gunstig zijn, de dakbedekking met riet is een belemmering of de bewoners vinden het aanblik gewoon niet fraai. Iedereen in Ansen kan meedoen door een aandeel te nemen in het postcoderoos- project. Voor de via die investering opgewekte energie krijgt hij of zij de volledige energiebelasting terug! In de praktijk komt dat neer op een korting van ruim 12 cent per kWh! De overheid garandeert de teruggave van de energiebelasting voor 15 jaar.
Om aanspraak te maken op de belastingkorting moet er een rechtspersoon b.v. een coöperatie of een Vereniging Van Eigenaren worden opgericht.

 

Wie kunnen er meedoen?

 

De deelnemers moeten wonen in hetzelfde postcodegebied als waarin de installatie wordt opgericht of in een direct aangrenzend postcodegebied. Deelnemers kunnen alleen particulieren/kleinverbruikers zijn. Maximaal 20% van de opgewekte energie mag naar ondernemers gaan. Een PCR kan door tenminste 2 personen worden opgezet. Zij moeten dan zelf een VvE of Coöperatie oprichten, een aanvraag indienen bij de belastingdienst en alle andere zaken regelen. Een maximum aantal deelnemers is er niet, behoudens de beperking van de postcodes.

 

Realisatie postcodeproject in Ansen 2017.

 

Een PCR- project wordt opgezet voor 15 jaar. Gedurende die 15 jaar garandeert de Rijksoverheid dat de volledige energiebelasting wordt terugbetaald. Op dit moment is deze belasting (inclusief BTW) 12,18 €cent per verbruikt kWh. Een gemiddeld gezin (3.000kWh verbruik) betaalt per jaar € 365 energiebelasting. Als wordt besloten de energiebelasting te veranderen geldt vanaf dat moment het gewijzigde tarief. Met de firma Laarman aan de Munnikenweg in Ruinen hebben wij een afspraak gemaakt dat op hun dak zonnepanelen kunnen worden gelegd met een totale opbrengst van ong. 50.000 kWh per jaar. Hiervoor zijn 216 panelen nodig. Afgesproken is dat gedurende de looptijd van de PCR géén vergoeding voor het gebruik van het dak hoeft te worden betaald, maar dat de panelen na verloop van 15 jaar overgaan naar de dak eigenaar, zonder vergoeding. Wij hebben bij 3 installateurs offerte gevraagd. Wij denken een goed aanbod te hebben van Bespaarpartners uit Steenwijk, die de installatie compleet aanbrengen voor in totaal ex. BTW € 44.000. Met enkele andere kosten (aansluiting Enexis, notaris) komt de totale investering uit op ong. € 46.000, d.i. bijna € 220 per paneel. De door de installatie opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan een energiemaatschappij. De opbrengst op dit moment is ongeveer 4,4 €cent per kWh. Voor de totale installatie een opbrengst van € 2.200 per jaar. Deze opbrengst is nodig om de jaarlijkse exploitatiekosten (verzekeringen, onderhoud, administratiekosten enz.) te dekken. De Drentse Energie Organisatie (DEO) is een door de Provincie Drenthe opgerichte organisatie met het doel om duurzaamheidsprojecten te bevorderen en te financieren. DEO wil voor een postcodeproject 50% van de benodigde investering financieren tegen een rentepercentage van 2,4% op basis van een 15-jarige annuïteit. De bedoeling is om van deze financieringsvorm gebruik te maken.

 

Stand van zaken, maart 2018.

 

Voor de Postcoderoos Ansen is de coöperatie ‘PCR Duurzaam Ansen U.A.’ opgericht. Er hebben zich 18 belangstellenden aangemeld om mee te doen.

De deelnemers moeten een aandeel moeten nemen in de coöperatie dooreen aantal panelen te kopen. Even uitgaande van een verbruik van 3.000 kWh op jaarbasis, zijn ongeveer 13 panelen (á 230 kWh opbrengst per paneel) nodig om dit verbruik te compenseren (meer panelen kopen dan het feitelijke verbruik is niet zinvol). Deelnemers die of meer of minder gebruiken, kunnen het aandeel aanpassen aan het eigen gebruik. Maar natuurlijk kan ook een kleiner aandeel worden genomen.

Een paneel kost voor een deelnemer € 110. Daarnaast moet dan voor de dekking van de financiering van DEO jaarlijks een bedrag van € 10 per paneel worden betaald. Deelnemers die geen financiering willen/nodig hebben kunnen het gehele bedrag (€ 220 per paneel) betalen.

De deelnemers vormen samen de coöperatie. Er is een bestuur van 3 personen gevormd uit de deelnemers. Het bestuur bestaat uit A. Smand, J.v/d Wardt en H. Vrijhof.

Er is een gespecificeerd businessmodel (BM) opgesteld. Hieruit blijkt dat bij een eigen investering van 50% de terugverdientijd van deze investering ongeveer 6-7 jaar is en dat het rendement op het ingebrachte vermogen bijna 20% per jaar zal zijn. Uiteraard is dit BM beschikbaar voor potentiële deelnemers en serieuze belangstellenden.

Realisatie van dit project vindt voorjaar/ zomer 2018 plaats.