bloemen.ansen

 

De grootste ‘zorgen voor morgen’ zijn de klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en het opraken van grondstoffen. 

 

Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling zijn de afgelopen twintig jaar gevestigde begrippen geworden. Begrippen als ecologisch verantwoord voedsel, duurzaam hout (FSC) en fair trade-koffie met Max Havelaar-keurmerk, tot duurzaam bouwen en klussen, en van duurzaam beleggen en duurzaam bankieren tot duurzame energie, zien we terug in de media.

Ook het gemeentebestuur van De Wolden maakt werk van duurzaamheid: er is een subsidieregeling om particuliere woningen te isoleren, er is een CO2 scan voor De Wolden gemaakt, het nieuw fietspad Oshaarseweg-Eggeweg is aangelegd met recyclebare lichtmasten met LED-verlichting, er zijn plannen voor een biomassavergistingsinstallatie. Lees hier het uitgebreide achtergrondverhaal.

In Ansen is, net als in heel veel dorpen en steden in Nederland, een burgerinitiatief ontstaan om op lokaal niveau een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Sinds het najaar van 2012 is in Ansen de werkgroep “Duurzaam Ansen” actief. De werkgroep wil de inwoners van Ansen (circa 200 huishoudens) bewust maken van hun gedrag met betrekking tot duurzaamheid en energieverbruik en daarnaast informeren over mogelijkheden van energiebesparing en alternatieve, duurzame energieopwekking.

In het beleidsplan van maart 2013 is als doelstelling geformuleerd: ‘Ansen Energie Neutraal in 2020′. Daartoe is op 6 maart 2015 is Cooperatie ‘energieKansen’ opgericht.

Sinds 2019 werken we met het strategisch plan ‘Ansen duurzaam actief‘. Hierin zijn de plannen voor 2030 uitgewerkt.