EnergieKansen is ook druk met het onderhouden van een omvangrijk regionaal en provinciaal netwerk van organisaties op het gebied van duurzaamheid. Daarbij worden ervaringen uitgewisseld en nuttige adviezen ingewonnen. Denk daarbij aan:

Netwerk zonnebloem-1