Jaarvergadering eKa 19-02-2020

Geplaatst in: Nieuws 2020 | 0

Agenda jaarvergadering eKa

Datum:           woensdag 19 februari 2020

Plaats:             Dorpshuis BASTOGNE

Aanvang:        20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 22 mei 2019
 4. Jaarrekening 2019
  1. Toelichting
  2. Verslag kascommissie
  3. Vaststellen jaarrekening
 5. Benoeming kascommissie 2020

Joris van der Wardt was 3 jaar kascommissielid en is niet herkiesbaar. Jaap Stekelenburg blijft nog een jaar. Benoeming nieuw kascommissielid.

 1. Begroting 2020
 2. Jaarverslag 2019 van de secretaris
 3. Bestuurszaken ( bestuursverkiezing en taakverdeling bestuur)
 • Het bestuur stelt voor om Kees Struijk te benoemen als nieuw bestuurslid. Kees woont sinds 1 maart vorig jaar in Ansen aan de Dwingelerweg. Hij heeft zich enige tijd geleden aangemeld om mee te draaien. Een viertal bestuursvergaderingen heeft hij op actieve wijze meegemaakt. Hij was medeorganisator van de in januari gehouden bijeenkomst voor veehouders. Wij denken dat Kees een welkome aanvulling is van het huidige bestuur. Omdat wij verdere uitbreiding van het bestuur gewenst vinden, hebben ook andere kandidaten de gelegenheid zich aan te melden voor een bestuursfunctie bij de secretaris voor 18 februari.
 • Sinds een aantal maanden heeft Deet Hoogveld aangegeven dat hij zijn bestuurszaak als secretaris wilde beëindigen. Vanaf november neemt Arend Mekkes zijn taak als secretaris over. Het bestuur stelt de leden hierbij op de hoogte van deze wijziging bij de bestuurstaken.
 1. Informatie over lopende/ toekomstige projecten
  1. Rheebruggen 2015 en 2018
  2. Postcoderoos
  3. Zonnepanelen op land
  4. Proefproject bio- vergisting
  5. Elektrische deelauto
  6. Bijeenkomst veehouders over o.a. kleine windmolens
  7. PAW- Ansen Proeftuin Aardgasvrije Wijken

 

PAUZE

 1. Strategisch plan 2030

Tijdens de ledenvergadering van mei 2019 zijn de leden ingelicht over ons strategisch plan ‘Ansen duurzaam actief; proeftuin voor een duurzame toekomst’. Dit plan is de opvolger van  ‘Ansen energieneutraal in 2020’. Tijdens deze jaarvergadering willen we komen tot besluitvorming. Een voorlopige versie van ‘Ansen duurzaam actief’ kun je vinden op onze website. De definitieve versie wordt in de loop van volgende week aan u toegezonden. Er komt vanavond een toelichting met mogelijkheid tot discussie over ons strategisch plan.

 1. Ansen als – Proeftuin Aardgasvrije Wijk-

eKa is in samenwerking met gem. De Wolden gestart met een poging om Ansen aan te wijzen als proeftuin voor een aardgasvrij gebied. Aardgasvrij betekent niet dat we losgekoppeld worden van het gasnet, maar dat we willen proberen om met groen gas in onze gasbehoefte te voorzien. Naast het niet langer gebruiken van aardgas heeft deze proeftuin ook gevolgen voor het energiebesparing in woningen en bedrijven. Het betekent een aanzet tot een forse, best ingrijpende  energietransitie. Een positieve beschikking over de aanvraag betekent, dat Ansen als proeftuin ook financieel flink zal worden ondersteund. Deze proeftuin heeft alleen kans van slagen als het gedragen wordt door onze leden en naderhand natuurlijk door de dorpsbewoners Wij vragen aan onze leden om akkoord gaan met onze plannen voor het aardgasvrij maken van Ansen.

 1. Rondvraag en sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.