(september 2018)

Het plan:
‘Rioolslib en GFT gebruiken om groen aardgas te maken’ . Het gaat niet om een gewoon vergistingsproces. Er wordt een kleine installatie gebouwd met vaten van enkele meters hoog om een nieuwe technologie uit te proberen. De proefinstallatie wordt gevoed met ‘poep en pies’ uit Ansen. Bij de vergisting wordt waterstof toegevoegd. Deze waterstof wordt opgewekt d.m.v. zonnepanelen door splitsing van water in zuurstof en waterstof. Na een jaar komt er een grotere installatie voor de testen en productie van meer gas. Rendo zorgt ervoor dat dit groene gas in het lokale aardgasnet terechtkomt.
Omwonenden en betrokkenen worden uitgenodigd op een voorlichtingsbijeenkomst in oktober. Daarna volgt ook in oktober voorlichting voor de bevolking van Ansen.