Op 6 maart 2015 werd de coöperatie “energieKansen” opgericht.
De coöperatie zal aanvankelijk lokaal, later mogelijk ook regionaal gaan werken.

logoansen.

In dorpshuis “Bastogne” is een infopunt van “energieKansen”: iedere woensdagmiddag op afspraak 

Kern van de visie en missie van de coöperatie is de Trias Energetica:

 

 

trias energetica

Trias Energetica
Aan de hand van de volgende drie richtlijnen – de Trias Energetica – kan verkend worden welke technieken kansrijk zijn om energie-efficiënt te bouwen:

 1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan.
 2. Gebruik duurzame energiebronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie.
 3. Zet fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk in om aan de resterende energiebehoefte te voldoen

Het principe van deze trias is dat stap 1 de meest duurzame stap en stap 3 relatief de minst duurzame.

Meer informatie over Trias Energetica

Afgezien van het belang te werken aan een duurzame wereld zijn er voor energieKansen belangrijke nevendoelen:

 • verhoging van de woonkwaliteit, verlaging van de woonlasten
 • versterking van de sociale cohesie in Ansen
 • vergroting van de aantrekkingskracht van het dorp voor toekomstige bewoners als ook voor het toerisme

 

De belangrijkste doelen van de coöperatie voor bewoners, bedrijven en organisaties in en om Ansen:
 • Het realiseren van besparingen op het energiegebruik in Ansen
 • Informatie geven over energiebesparing en duurzame opwekking van energie in woningen, bedrijfsgebouwen en openbare ruimten
 • Het op duurzame wijze produceren van energie ten behoeve van haar leden
 • Het oprichten en uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam (bij voorkeur lokaal) opgewekte energie;
 • Het realiseren van besparingen door collectieve inkoop van goederen en diensten
 • het initiëren en (mede)financieren van demonstratie- en educatieprojecten met betrekking tot energie besparen en gebruik van duurzame energie
 • Het behartigen van andere ideële doelen t.b.v. de leden,ofwel in samenwerking met Dorpsbelangen: het bevorderen van de leefbaarheid in Ansen

Graag verwelkomen we u ook als lid van de coöperatie, u beslist dan mee over alle belangrijke zaken op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking in Ansen. Bovendien profiteert u mee van de opbrengsten van de collectieve in- en verkoop van duurzame energie. Daarvoor is wel noodzakelijk dat u eenmalig een aandeel van 50 euro koopt.