Nieuwe leden

Geplaatst in: nieuws 2017 | 0

Op de ledenvergadering op 7 december hebben Ron en Hetty zich aangemeld als nieuwe leden van de Energie coöperatie. Daar zijn we heel blij mee! Het ledenaantal staat nu op 48. Op naar de 50! Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich hier aanmelden. Het inschrijfgeld bedraagt € 50. Nieuwe leden betalen geen contributie (€ 10) voor 2018.  

Tweede project Rheebruggen voor eind maart 2018 draaiend

Geplaatst in: nieuws 2017 | 0

Afgelopen maandag, 11 december, is er overleg geweest met de installateur voor het plaatsen van de tweede zonnecentrale in Rheebruggen. De oorspronkelijke offerte wordt geactualiseerd. In de loop van deze maand wordt naar alle waarschijnlijkheid de opdracht verstrekt. Er worden ongeveer 400 panelen geplaatst op het nieuwe dak van de beheersboerderij van het Drents Landschap en op de jongvee stal. De installatie moet ongeveer 90.000 kWh per jaar opleveren. Eind maart 2018 is de installatie operationeel.

Vergadering 7 december goed bezocht

Geplaatst in: nieuws 2017 | 0

Het bestuur van energieKansen heeft de aanwezigen bijgepraat over de lopende projecten en over de nieuwe plannen die in het vat zitten en waar achter de schermen al druk aan gewerkt wordt. De nieuwe projecten zijn een nieuwe zonnecentrale in Rheebruggen (installatie wordt deze winter aangelegd) de postcode roos Duurzaam Ansen: er is een nieuw dak gevonden waar de zonnepanelen op kunnen. een zonneweide van 0,4 hectare aan de Kerkdijk, goed voor 1000panelen/250.000 kWh. Er wordt gekeken naar nog meer … Lees Meer

Uitnodiging vergadering op 7 december

Geplaatst in: nieuws 2017 | 0

Zoals al gemeld in een vooraankondiging nodigen we hierbij de leden van de Coöperatie energieKansen en PCR Duurzaam Ansen uit voor een gezamenlijke ledenvergadering. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Dus als jullie buren of andere vrienden/kennissen/familie hebben die belangstelling hebben voor de onderwerpen die aan de orde komen, neem ze maar mee! We hebben volgens ons interessante informatie over concrete besparing op gasverbruik d.m.v. hybride (lucht)warmtepompen. Besparingen die voor velen van ons mogelijk zijn. Zeer interessant bij de … Lees Meer

8 november 2017 persconferentie in Den Haag: presentatie Quick-fit oplossing van SEN

Geplaatst in: nieuws 2017 | 0

SEN presenteert opzienbarende oplossing In het Buitenhof in Den Haag presenteerde Samen Energieneutraal woensdag 8 november een oplossing waarmee woningen in Nederland versneld energieneutraal gemaakt kunnen worden. De Quick-fit oplossing werd onder het toezien van de pers aangeboden aan Energiecommissaris Ruud Koornstra en Tweede Kamerfractieleden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en William Moorlag (PvdA). De oplossing wordt positief ontvangen. Moorlag: ‘Er ligt een enorme opgave, want er moeten veel woningen worden verduurzaamd. Het vergt giga-investeringen om woningen helemaal energieneutraal te maken. … Lees Meer

energieKansen start nieuwe zonnestroom projecten in Ansen

Geplaatst in: nieuws 2017 | 0

Met de toekenning van een tweede SDE+ subsidie*   van 113.715 euro voor coöperatie energieKansen kan een tweede zonne-energiecentrale worden gerealiseerd in Rheebruggen. Op het dak van de beheersboerderij en de werktuigen-loods van de Stichting Het Drents Landschap is ruimte voor 400 panelen, goed voor de opwekking van circa 90.000 kWu per jaar. EnergieKansen start zeer binnenkort met een postcoderoos project: de aanleg van een zonnecentrale op het dak van manege en hengstenhouderij “De Schoone Weide” in Ansen.

Minister Kamp overweegt verlenging salderingsregeling

Geplaatst in: nieuws 2017 | 0

  Minister Kamp gaat een verlenging van de salderingsregeling in overweging nemen. Dit liet hij weten in een kamerbrief naar aanleiding van de uitkomst van het evaluatierapport “De historische impact van salderen”. In het voorjaar van 2017 zal Minister Kamp een definitief besluit nemen over de voortgang van de salderingsregeling. Meer informatie

Energiebespaarlening Drenthe

Geplaatst in: nieuws 2017 | 0

De provincie Drenthe heeft vanaf 1 januari 2017 de landelijke Energiebespaarlening zeer aantrekkelijk gemaakt door de ‘rente voor de Drenten’ te verlagen naar maximaal 1,5%. De inschatting is dat in 2017-2018 enkele honderden woningeigenaren de Energiebespaarlening gaan inzetten om daarmee isolerende maatregelen, al dan niet gecombineerd met de sanering van het asbestdak of plaatsing van zonnepanelen, te financieren. Meer informatie op de website van de Energiebespaarlening of via expeditiewonen@drenthe.nl

Motie voor behoud of verbetering salderingsregeling aangenomen

Geplaatst in: nieuws 2017 | 0

De motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren -op basis van de evaluatie van de salderingsregeling die momenteel gaande is- is aangenomen. Zie de volgende link voor het volledige nieuwsbericht: https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/motie-behoud-verbetering-salderingsregeling-aangenomen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zep-update-37