Deel uw mening over Toekomstvisie De Wolden

U kunt meepraten over hoe De Wolden er in de toekomst uit komt te zien. Volgend jaar verandert de wetgeving. Daarom is dit het moment om uw mening te geven. In 2021 wordt in heel Nederland de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet bundelt alle wetten en regels voor een veilige en gezonde leefomgeving. Hieronder vallen de wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Gemeenten krijgen daar meer over te zeggen. Daarom werkt de gemeente De Wolden aan een … Lees Meer

Nieuwsbrief 1 november 2019

De eerste 20 ………… Jazeker, het heeft effetjes geduurd. Maar de eerste 20 zonnepanelen liggen erop. We schrijven 1 november 2019. Op het dak van de kippenschuur van de fa. Laarman is men druk bezig om 210 zonnepanelen te leggen. Ze leveren gezamenlijk 50.000 kWh op jaarbasis voor 17 huishoudens in Ansen. Dit project ‘Postcoderoos Ansen’ is nu in de eindfase. Uiteindelijk is er resultaat na de nodige werkzaamheden en tegenslag. Zoeken naar een geschikt dak, overeenstemming met de afnemers, … Lees Meer

Nieuwsbrief febr. 2018 Warmtepomp bespaart echt!

Voorlichtingsavond donderdag 22 februari 20.00- 22.30 uur   Dorpshuis Bastogne                       Dwingelerweg 2a                            7964 KK Ansen –          Is een warmtepomp iets voor mij? –          Welke voordelen heeft het? –          Welke mogelijkheden zijn er? –          Kunnen we afspraken maken over collectieve aankoop? Programma: 1.       Opening 2.       Pieter Brink van SEN met een presentatie Quick Fit oplossing. Quick Fit levert bij elke woning een besparing op gas van minstens 50 %. 3.       ‘Warmtepompen, hoe en wat?’ door Thomas Engberts van de Gasunie. … Lees Meer

Nieuwe leden

Op de ledenvergadering op 7 december hebben Ron en Hetty zich aangemeld als nieuwe leden van de Energie coöperatie. Daar zijn we heel blij mee! Het ledenaantal staat nu op 48. Op naar de 50! Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich hier aanmelden. Het inschrijfgeld bedraagt € 50. Nieuwe leden betalen geen contributie (€ 10) voor 2018.  

Tweede project Rheebruggen voor eind maart 2018 draaiend

Afgelopen maandag, 11 december, is er overleg geweest met de installateur voor het plaatsen van de tweede zonnecentrale in Rheebruggen. De oorspronkelijke offerte wordt geactualiseerd. In de loop van deze maand wordt naar alle waarschijnlijkheid de opdracht verstrekt. Er worden ongeveer 400 panelen geplaatst op het nieuwe dak van de beheersboerderij van het Drents Landschap en op de jongvee stal. De installatie moet ongeveer 90.000 kWh per jaar opleveren. Eind maart 2018 is de installatie operationeel.

Vergadering 7 december goed bezocht

Het bestuur van energieKansen heeft de aanwezigen bijgepraat over de lopende projecten en over de nieuwe plannen die in het vat zitten en waar achter de schermen al druk aan gewerkt wordt. De nieuwe projecten zijn een nieuwe zonnecentrale in Rheebruggen (installatie wordt deze winter aangelegd) de postcode roos Duurzaam Ansen: er is een nieuw dak gevonden waar de zonnepanelen op kunnen. een zonneweide van 0,4 hectare aan de Kerkdijk, goed voor 1000panelen/250.000 kWh. Er wordt gekeken naar nog meer … Lees Meer

Uitnodiging vergadering op 7 december

Zoals al gemeld in een vooraankondiging nodigen we hierbij de leden van de Coöperatie energieKansen en PCR Duurzaam Ansen uit voor een gezamenlijke ledenvergadering. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Dus als jullie buren of andere vrienden/kennissen/familie hebben die belangstelling hebben voor de onderwerpen die aan de orde komen, neem ze maar mee! We hebben volgens ons interessante informatie over concrete besparing op gasverbruik d.m.v. hybride (lucht)warmtepompen. Besparingen die voor velen van ons mogelijk zijn. Zeer interessant bij de … Lees Meer

8 november 2017 persconferentie in Den Haag: presentatie Quick-fit oplossing van SEN

SEN presenteert opzienbarende oplossing In het Buitenhof in Den Haag presenteerde Samen Energieneutraal woensdag 8 november een oplossing waarmee woningen in Nederland versneld energieneutraal gemaakt kunnen worden. De Quick-fit oplossing werd onder het toezien van de pers aangeboden aan Energiecommissaris Ruud Koornstra en Tweede Kamerfractieleden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en William Moorlag (PvdA). De oplossing wordt positief ontvangen. Moorlag: ‘Er ligt een enorme opgave, want er moeten veel woningen worden verduurzaamd. Het vergt giga-investeringen om woningen helemaal energieneutraal te maken. … Lees Meer

energieKansen start nieuwe zonnestroom projecten in Ansen

Met de toekenning van een tweede SDE+ subsidie*   van 113.715 euro voor coöperatie energieKansen kan een tweede zonne-energiecentrale worden gerealiseerd in Rheebruggen. Op het dak van de beheersboerderij en de werktuigen-loods van de Stichting Het Drents Landschap is ruimte voor 400 panelen, goed voor de opwekking van circa 90.000 kWu per jaar. EnergieKansen start zeer binnenkort met een postcoderoos project: de aanleg van een zonnecentrale op het dak van manege en hengstenhouderij “De Schoone Weide” in Ansen.

1 2 3