PAW Ansen Samenvatting project

Geplaatst in: Nieuws 2020 | 0

Projectplan PAW- Ansen 2020 (samenvatting) 1. Algemeen – Dit is een samenvatting van het projectplan ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’, aangevraagd bij het ministerie door de gemeente De Wolden in april 2020. – Aanvraag betreft een subsidie van €2.400.000. – Gebied: ‘Schoolkring Ansen’ met 250 woningen en bedrijven. – Uitvoering van het project over een periode van 6 jaar. – Gemeente De Wolden heeft gekozen voor Ansen omdat, • Ansen model staat voor een agrarisch dorp • Gemeente De Wolden de ambitie … Lees Meer

Ansen als Proeftuin Aardgasvrije Wijken

Geplaatst in: Nieuws 2020 | 0

Ansen als – Proeftuin Aardgasvrije Wijken- april 2020 Het proeftuinproject PAW (Proeftuin Aardgasvrije Wijken) wil bereiken dat we over 6 jaar van het aardgas af zijn. Het betekent verduurzaming van huizen en gebouwen, zelf opwekken en opslag van energie. Het betekent ook lokaal produceren, consumeren en profiteren. Dit project sluit nauw aan bij de doelstelling van eKa voor 2030. De gemeente De Wolden gaat in samenwerking met eKa een subsidievraag indienen. Wij, als energie- coöperatie Ansen zien hierin een grote … Lees Meer

Nieuwsbrief 13 december 2019

Geplaatst in: nieuws 2019 | 0

Nieuwsbrief 13 december 2019   Laadpaal en elektrische deelauto in Ansen Er komt begin 2020 een laadpaal op het parkeerterrein van dorpshuis Bastogne. De gemeente De Wolden wilde laadpalen laten plaatsen in de dorpen. Wij, als energie coöperatie, vonden dat Ansen hieraan mee moest doen. Met toestemming van het dorpshuisbestuur en de grondeigenares is voor deze centrale plaats in het dorp gekozen. eKa is nu samen met de Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen bezig om te onderzoeken of er behoefte bestaat … Lees Meer

Jaarvergadering eKa 19-02-2020

Geplaatst in: Nieuws 2020 | 0

Agenda jaarvergadering eKa Datum:           woensdag 19 februari 2020 Plaats:             Dorpshuis BASTOGNE Aanvang:        20.00 uur (zaal open 19.30 uur)   Opening Mededelingen Notulen ledenvergadering 22 mei 2019 Jaarrekening 2019 Toelichting Verslag kascommissie Vaststellen jaarrekening Benoeming kascommissie 2020 Joris van der Wardt was 3 jaar kascommissielid en is niet herkiesbaar. Jaap Stekelenburg blijft nog een jaar. Benoeming nieuw kascommissielid. Begroting 2020 Jaarverslag 2019 van de secretaris Bestuurszaken ( bestuursverkiezing en taakverdeling bestuur) Het bestuur stelt voor om Kees Struijk … Lees Meer

Ansen kijkt vooruit naar 2030

Geplaatst in: nieuws 2019 | 0

Ansen, proeftuin voor een bestendige toekomst De energie coöperatie eKa heeft grote plannen voor de toekomst. We willen duurzaam actief blijven. Het bestuur heeft een strategisch beleidsplan gemaakt. Dit plan is tijdens de jaarvergadering van 23 mei 2019 gepresenteerd aan de leden en goed ontvangen. Het betekent: bespreken met dorpsbewoners nader uitwerken kijken naar mogelijkheden niet stilzitten en afwachten aan de slag !!!! Eerste vervolg: discussieavond in dorpshuis Bastogne Voor reactie: info@energiekansen.nu Klik op onderstaande link om strategisch plan te … Lees Meer

Proefinstallatie biovergisting en zonneweide in Ansen

Geplaatst in: nieuws 2018 | 0

Plan proefinstallatie biovergisting en zonneweide Om de Kamp   Wij hebben plannen voor het plaatsen van een proefinstallatie biovergisting met gebruik van rioolslib uit Ansen, gecombineerd met een zonneweide van ongeveer een halve hectare aan Om de Kamp.   Er is op 10 oktober hierover een voorlichtingsbijeenkomst geweest voor direct omwonenden. Er zijn mogelijkheden om voor max. 3 jaar een proefinstallatie voor biovergisting op te richten in Ansen. Deze plaats aan Om de Kamp is hiervoor geschikt, omdat daar de … Lees Meer

Plan biovergisting en zonneweide in Ansen

Geplaatst in: nieuws 2016 | 0

Voorlichtingsavond 25 oktober 2018   Betreft:           plannen om aan Om de Kamp 11a een proefinstallatie voor bio vergisting te plaatsen (voor een beperkte periode) en om op hetzelfde terrein zonnepanelen te plaatsen Beste mede-inwoners van Ansen, Zoals jullie ongetwijfeld bezig hebben de energiecoöperatie energieKansen en haar leden in overleg met andere inwoners de doelstelling uitgesproken “Ansen energieneutraal in 2020”. Om dit te realiseren hebben veel inwoners al zelf actie ondernomen (zonnepanelen, ledverlichting, isolatie enz. enz.). De coöperatie heeft inmiddels … Lees Meer

Jaarvergadering energieKansen 19 sept.

Geplaatst in: nieuws 2018 | 0

Jaarvergadering eKa op woensdag 19 sept. 2018. 20.00 uur dorpshuis Bastogne Ansen   Deze jaarvergadering is niet alleen bedoeld voor leden van de energie- coöperatie. Ook belangstellenden/ dorpsbewoners zijn van harte welkom om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen wat betreft eKa in Ansen. Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ledenvergadering 24 mei 2017 en 7 december 2017 4. Jaarrekening 2017 a. Toelichting b. Verslag kascommissie c. Vaststellen jaarrekening 5. Benoeming kascommissie 2018 6. Begroting 2018 7. … Lees Meer

Anser energie wijzer

Geplaatst in: nieuws 2018 | 0

ANSER ENERGIE WIJZER Hoe ver is Ansen als het gaat om energieneutraliteit? Op het Brinkje in Ansen wordt een nieuw kunstwerk, de ‘Anser Energie Wijzer’ geplaatst. We kunnen hiermee de groei van Ansen naar energieneutraal aangeven. Op feestelijke wijze vindt de onthulling plaats op woensdag 1 augustus om 16.30 op het Brinkje (hoek Om de Kamp- Kerkdijk) Een artistieke toelichting wordt gegeven door de maker van het kunstwerk, Hugo Galama. Daarna is er een hapje en een drankje.   >>>> … Lees Meer

1 2