(sept. 2018)

De energie- coöperatie heeft al enige tijd contacten met de multinational CGI om te onderzoeken hoe we een energie- eiland kunnen opzetten. In de toekomst krijg je een situatie dat er lokaal energie wordt opgewekt en verbruikt. Onze inschatting is, dat de energievoorziening op den duur anders gaat functioneren. Dus gezamenlijk opwekken en gebruiken. De huidige wetgeving staat dit niet toe. Daarom wordt er een aanvraag ingediend voor een ‘experimentele regeling energiewet’. Er moeten daarin afspraken worden gemaakt over levering, prijs en moment van levering en verbruik. Daarvoor is een goede registratie en meting noodzakelijk.
Ansen zit nu in fase 1. Een aantal mensen zijn benaderd om als proeftuin te functioneren. Zij hebben in hun meterkast een extra kastje die de energiestromen van gas en elektra op slimme wijze bijhoudt. Midden november 2018 komt er een presentatie met CGI voor alle geïnteresseerden. Er zijn op dit moment een tiental adressen waar het kastje functioneert. Op de voorlichtingsavond wordt ook gevraagd naar meer deelnemers, zodat het een breder draagvlak krijgt.
Ben je geïnteresseerd? Geef het dan door via info@energiekansen.nu.