GRATIS ENERGIESCAN

Heb jij je al aangemeld voor een energiescan? Doe het nu!

De komende maanden gaan wij van start met de gebouwgebonden maatregelen. Een eerste stap is de uitvoering van een energiescans. Zo’n scan is geheel vrijblijvend én gratis, en levert je een prachtig inzicht op van de mogelijkheden om je huis te verduurzamen.

Met het rapport dat je na de energiescan krijgt heb je een goed overzicht van mogelijke verduurzamingsmaatregelen, compleet met een schatting van de kosten en de te verwachten besparingen.

Niet alle scans kunnen op korte termijn uitgevoerd worden. Maar geef je nu wel al op! Des te eerder kunnen we inschatten wanneer je aan de beurt bent.

Schrijf je in met dit inschrijfformulier of mail voor meer informatie met gebouwen@energiekansen.nu.

Schoolkring Ansen geselecteerd als proeftuin aardgasvrije wijk

In oktober 2020 kregen wij het geweldige nieuws dat de schoolkring Ansen is geselecteerd als een van de 19 projecten proeftuin aardgasvrije wijken. Hiermee is een subsidie van bijna 2,4 miljoen euro verkregen. Binnenkort ontvangen alle bewoners van de schoolkring Ansen een brief van de Gemeente De Wolden waarin het project nog nader wordt toegelicht. In de komende maanden houden wij jullie op de hoogte over de activiteiten die ondernomen worden in de verschillende deelprojecten. Voor aanvullende informatie, hierbij Persbericht PAW2 en de brief van de minister aan de 2e Kamer over de toekenning.

Namens bestuur

Energie coöperatie Ansen

Alle informatie over Aardgasvrije Wijken in Nederland:

Een overzicht van Proeftuinen aardgasvrije wijken:

_______________________________________

Ansen, proeftuin voor een bestendige toekomst

 

De energie coöperatie eKa heeft grote plannen voor de toekomst. We willen duurzaam actief blijven. Het bestuur heeft een strategisch beleidsplan gemaakt.

Het betekent:

  • bespreken met dorpsbewoners
  • nader uitwerken
  • kijken naar mogelijkheden
  • niet stilzitten en afwachten
  • aan de slag !!!!

Download hier het plan

Ansen Duurzaam Actief
Proeftuin voor een bestendige toekomst
De laagste energiekosten voor de inwoners van Ansen
  • In 2030 willen we geen gebruik meer maken van fossiele energiebronnen.
  • We zijn dan meer dan zelfvoorzienend en energie producerend voor de omgeving
  • De energie coöperatie energieKansen (eKa) zal dus energieproducent worden met een commercieel oogmerk.

Trias Energetica

 

In coöperatie "energieKansen" kunnen alle inwoners participeren. Wij werken op een projectmatige manier om onze ambities te bereiken.

Alle aspecten van duurzaamheid komen aan de orde en worden aangepakt: energie opwekken, energie besparen, maar ook op een duurzame en verantwoorde wijze omgaan met energie, grondstoffen en leefomgeving.

De kern van de visie en missie is de Trias Energetica.

 

trias energetica

EnergieKansen blijft dus Duurzaam Actief.  Laat u adviseren door energieKansen en wordt lid van de coöperatie om samen de ambitie ‘Ansen, proeftuin voor een duurzame toekomst in 2030’ waar te maken!